Tuesday, May 13, 2008

VOJNOV VS MILIUS


Dimitrije će u petak u 19h, u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda držati predavanje o Johnu Miliusu. Posle predavanje biće prikazan Miliusov film FLIGHT OF THE INTRUDER koji je producirao John McTiernan.