Tuesday, January 10, 2012

1961: ODISEJA U SVEMIRU

Konačno postoji dovoljna istorijska distanca da se mogu sagledati svi razlozi raspada Jugoslavije. Evo najave za dokumenatarac koji govori o jednom od ključnih...