Saturday, January 21, 2006

SLIKA & PRILIKA BEOKONA (Kunac se igra doktora)
Evo i nekih ekskluzivnih fotografija sa BEOKONA, koje smo dobili milošću neponovljivog Dr Kunca. Mumija i meso su delo našeg FX majstora Miroslava Lakobrije.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kakva gomila degenerika

8:57 AM  

Post a Comment

<< Home