Saturday, July 29, 2006

NEVINI KASTING: DEVICA OD 10 DOLARA


- Producenti koji dobiju novac dužni su da ga potroše na realizaciju projekta, da ga vrate ili da se napravi aneks ugovora sa njegovim produženjem - kaže ministar, koji takođe veruje da su namere svih koji su tražili novac za filmove - časne.
Ovo je priča o producentioma koji su ČAST doveli na jedan poseban nivo, ne samo da je bilo važno da producenti budu časni već su i statisti morali da dokažu svoju čast.
Ne, ovo nije vest o kastingu za DOBA NEVINOSTI. Ali je možda trebalo da ovako postupimo. PRESS donosi sledeću priču vezanu za jedan od projekata koje je podržalo srpsko ministarstvo kulture i medija. Taj novac očigledno nije bi dovoljan te stoga:

"Dvoboj" traži device statiste!!!

Jedan od najbizanijih momenata u vezi sa filmom "Dvoboj" jeste oglas koji je producentska kuća "Aleksandar Prvi" raspisalo u potrazi za statistima. Pored starih ljudi i dece, producenti su tražili i, kako je navedeno u oglasu, "20 devojaka od 18-25 godina, po mogućstvu nevine (virgo intacta)". Nije navedeno na koji bi se način utvrdilo jesu li potencijalne glumice zaista čedne, ali se zato u istom oglasu od svih kandidata zahteva da plate 50 dolara na ime troškova prijave. snimanje je trebalo da se odvija u Čikagu i okolini a honorar statistima trebalo je da iznosi - mizernih 10 dolara po danu snimanja.
U Konkursu doduše nije decidirano rečeno da li i stari ljudi i deca moraju da budu nevini. Nadajmo se da su namere bar prema starim i nemoćnim bile časne.
Iako ne znamo da li su svi bili časni na kastingu za DVOBOJ, završićemo ovu vest besmrtnim rečima ministra Kojadinovića:
- Ne verujem da se iko javio na konkurs sa namerom da nas prevari -

0 Comments:

Post a Comment

<< Home