Thursday, December 15, 2011

MANDŽURIJSKI KANDIDATI

Na drugom izdanju VRAČARSKOG KINO OKA prikazan je THE MANCHURIAN CANDIDATE Johna Frankenheimera a posle filma je usledila diskusija u kojoj je Jelena Đurović tumačila film sa Dejanom Zečevićem i vojnopolitičkim komentatorom Aleksandrom Radićem.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

trust mozgova :)

2:53 AM  

Post a Comment

<< Home