Sunday, May 28, 2006

PREDSMRTNA MLADOST


Danas je u Novom Sadu promovisana antologija najnovije srpske drame PREDSMRTNA MLADOST u kojoj se našla i Dimitrijeva drama VELIKA BELA ZAVERA.
U ovoj antologiji je sabrano sedam dramskih tekstova koji su po izboru Svetislava Jovanova i profesora Vesne Jezerkić obeležili savremenu tematiku u srpskim dramskim tekstovima iizmeđu 1995. i 2005. godine. Pored već internacionalno etabliranih pisaca Biljane Srbljanović i Milene Marković, te aktuelnog dramatičara njihove generacije Uglješe Šejtinca, u zbirci su se našli i tekstovi najmlađe generacije pisaca među kojima su Dimitrije, Milena Bogavac, Maja Pelević i Filip Vujošević.
Naslov antologije je direktan omaž čuvenom filmu Voje Nanovića BESMRTNA MLADOST u kome su prikazani njegovi doživljaji dok je bio ilegalac u okupiranom Beogradu što antologiji daje poseban underground šarm.
Još lepši detalj je što se u ovom trenutku u našim pozorištima uglavnom prikazuju drame objavljene u ovoj antologiji. dakle, ako nabavite ovu antologiju, možete je uporediti sa scenskom sudbinom tekstova.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home