Monday, September 03, 2007

L


Poznato je da se najbolja srpska muzika uvek prvo nađe na Dobu Nevinosti.


Uvod u jesen kada ćemo ili preživeti ili prestati da dišemo, napravićemo uz remek-delo naše najbolje grupe SuperStudio, pesmu Pravi ugao, koja je leakovala, učinila da zamislimo kako bi Thom Yorke zvučao na srpskom i može se skinuti odavde.