Sunday, February 22, 2009

GOJENJE e-PRASETA

Ugledna televizija Arte je jedan od producenata kratkometražnog igrano-animiranog filma E-PIGS Petra Pašića za koji je Dimitrije piao scenario. Sada je na njihov sajt postavljen jedan kratki promo prilog o nastanku ovog filma. Pogledajte.

1 Comments:

Blogger Djordje Bajic said...

Hmmm... Pa ovo ne izgleda loše. Kada se može očekivati premijera? I koji su planovi za distribuciju?

3:53 AM  

Post a Comment

<< Home