Monday, February 16, 2009

HURT KRITIKA


Jedna od malobrojnih stvari koje su nastale u našoj kulturi u poslednjih dvadesetak godina a da mogu poslužiti na ponos, jeste zaostavština danas već srednje generacije filmskih kritičara svojevremeno okupljenih oko RITMA i DŽUBOKSa koji su stvorili jedan autentičan pogled na autorski panteon američkog filma. Zahvaljujući njima i novije generacije kritičara često bolje poznaju i razumeju američki čak i od tamošnjih kritičara. Jedan od autora koji su kod nas prepoznati još na samom početku dok ih američka academia otkriva znatno posle nas je i Kathryn Bigelow. U nadi da će se njen novi film nekada pojaviti kod nas, Popboks je objavio kritiku HURT LOCKERa, smeštajući ga među naslove koji još uvek nisu u našim bioskopima ali jesu od značaja za našu publiku i samim tim treba da dobiju kritiku.