Thursday, August 05, 2010

KAKO MLADI VIDE SRPSKI FILM

Taman kada smo pomislili da srpska kinematografija zanima još samo nekolicinu posvećenika, pojavila se jedna rep pesma, u svom znatnom delu posvećena srpskoj kinematografiji, i prikazu mladih u novijim srpskim filmovima. Poslušajmo šta ovi mladi ljudi imaju da kažu...