Saturday, January 11, 2014

KAD LJUBAV ZAKASNIBavljenje filmom u Srbiji sasvim sigurno ubija osećaj za protok vremena. Filmski centar Srbije je ponovo objavio da će zakasniti sa objavljivanjem rezultata konkursa, na koje inače ne sme da se kasni sa prijavljivanjem. Evo šta kažu,

"Odluke Upravnog odbora Filmskog centra Srbije po konkursima koji su raspisani 7. oktobra i 31. oktobra 2013. biće donete 1, odnosno 15. marta 2014. godine

Na sastanku koji je održan u Filmskom centru Srbije, danas 10. januara 2014, na kome su učestvovali članovi konkursnih komisija razmatran je dosadašnji rad komisija, raspored predstojećih obaveza, ritam donošenja predloga odluka i datum objavljivanja rezultata konkursa.

Dogovoreno je da će komisije blagovremeno obaviti povereni zadatak kako bi Upravni odbor Filmskog centra Srbije mogao da 1. marta 2014, objavi rezultate Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u 2014. u kategorijama:

sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova
sufinansiranje razvoja projekata domaćih dugometražnih
filmova i finansiranje unapredjenja razvoja filmskog scenarija

Takodje je dogovoreno da će komisije blagovremeno obaviti povereni zadatak kako bi Upravni odbor Filmskog centra Srbije mogao da 15. marta 2014, objavi rezultate Javnog konkursa za finanisiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u 2014. u kategorijama:

sufinansiranje proizvodnje domaćih dokumentarnih filmova:
dugometražnih, srednjemetražnih i kratkometražnih,

sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih i
kratkometražnih animiranih, kratkih igranih i eksperimentalnih filmova


Do neplaniranog kašnjenja u donošenju odluka po dva gore
navedena konkursa došlo je kasnim završetkom prethodno raspisanog Јavnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u kategoriјi sufinansiranja završetka produkcije filma, stimulacije kvaliteta, gledanosti, distribucije i razvoja tehničke baze i sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija iz rebalansa budžeta koji je objavljen 27. septembra 2013, a Upravni odbor Filmskog centra Srbije doneo odluke zaključno sa 19. decembrom 2013. godine."

Samo ljudi koji nemaju budućnost mogu da budu tako nemarni prema svom vremenu. Filmski centar Srbije nam šalje jasnu poruku.