Wednesday, June 04, 2008

KOMINIKE 16: KONKURSA UVEOCI


Socially patterned defect is a syndrome where the majority of one society suffers from a set of faults and errors, where these faults are not seen as something abnormal and pathological, but an ill society declares them as virtues and favors them.An ill society operates like a factory that "goes crazy" and starts producing only rejects, considered useless and worthless anywhere outside that particular society...

Erich Fromm ("Beyond the Chains of Illusion")


Kao što smo i očekivali, Komisija na Konkursu za sufinansiranje dugometražnih filmova FCSa nije podbacila. Ispunila je sve naše najmračnije slutnje. Međutim, kako rekosmo u prethodnom kominikeu, jasno je da ćemo morati da iznađemo načine da se borimo gerilskim sredstvima.


Nismo ni prvi poslednji koji su u ovoj zemlji morali da organizuju pokret otpora, da se snađu radeći potpuno izvan sistema sve dok ga nisu očistili. Pred nama je sada zadatak da osmislimo način kako da snimimo filmove apsolutno sami, i da motivišemo ljude za tu akciju.
Sada nam je, više nego ikada pre potrebno jedinstvo i dobre ideje.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home