Friday, December 27, 2013

BIOSKOPI U SRBIJI

Завод за проучавање културног развитка у 2012. години реализoвao je истраживање Биоскопи у Србији које треба да пружи информације о начину и проблемима пословања биоскопа и осталих установа у Србији које се баве приказивачком делатношћу.

Упитником су се, између осталог, прикупљали подаци о броју и структури пројекција, власничкој структури биоскопа, проблемима у раду са којима се биоскопи суочавају, приоритетне инвестиције, колика је посећеност биоскопа и каква је структура биоскопске публике. Крајњи циљ поменутог истраживања је формирање јасне слике функционисања и свих проблема са којима се суочавају приказивачи у Србији.
Истраживањем су обухваћене 88 установе које је Завод успео да мапира као приказиваче у Србији у 2012. години. На упитник Завода одговорило је 77%. Треба напоменути да је контактирано знатно више установа које су регистроване за биоскопску делатност (108), али да велики број установа (26) већ неколико година уназад нема пројекције, а најчешћи разлог је застарела и/или неисправна опрема коју се не исплати поправљати.
Од 67 приказивача који су одговорили на упитник Завода чак 81,8% налази се у саставу друге установе културе.

Највећи број установа континуирано ради од оснивања — око 80%. Када је о програмима реч, у приказивачким установама предњаче, очекивано, играни и анимирани филмови, док се на трећем месту према броју пројекција налазе документарни филмови. Приметно је да неки приказивачи не воде евиденцију о структури приказаних садржаја, те нису били у могућности да их у табелама Завода раздвоје пре типу.
Према подацима за 2011. годину, очекивано, највећи број пројекција имају београдски мултиплекс биоскопи—Колосеј, Таквуд, београдски Дом синдиката, али се велики број пројекција реализује и у биоскопу на Мокрој Гори, Југословенској кинотеци, Културном центру у Београду, те приказивачким установама у Бору, Панчеву, Смедереву, биоскопу Еуросинема у Суботици.

Највећи удео у приказаним филмовима имају, очекивано, играни филмови, док су на другом месту анимирани. Документарни филмови највише се приказују у биоскопу Стенли Кјубрик на Мокрој Гори.
Преко 30.000 пројекција у биоскопима у Србији (према прикупљеним подацима из 2011. године) видело је око 1,5 милиона људи.

Највећи проблеми биоскопа у вези су са техничком опремом коју захтевају нови филмови. Велики број приказивача располаже застарелом и/или неисправном опремом. На другом месту налазе финансијски проблеми приликом набавке филмова.

Просторне тешкоће најчешће се огледају у потреби реновирања простора, замени столица, увођења климатизације и система вентилације.
Проблеми у вези са програмима углавном се тичу недовољне посећености (50% биоскопа који истичу проблем са програмима, наводи овај разлог). Неки биоскопи изнели су проблем са дистрибутерима, односно кашњење у понуди/набавци филмова, као и проблем пиратерије, односно могућност преузимања филмова са интернета. 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home