Friday, September 26, 2008

ZA TREN OKA

Danas je promovisano novo izdanje Filmskog centra Srbije, esencijalna knjiga ZA TREN OKA: PERSPEKTIVE FILMSKE MONTAŽE Waltera Murcha. Murch je čuveni holivudski montažer, jedan od gurua Novog Holivuda i ključni saradnik Francisa Forda Coppole. Ova knjiga je zanimljiva ne samo za one koji se bave filmom već i za ljude koji tek žele da se upoznaju sa samom prirodom medija a naročito montaže koja predstavlja možda i najznačajniju fazu u nastanku filma. zaista su retke knjige koje u sebi na ovaj način spajaju stručnost i komunikativnost, tako da dobija našu punu preporuku.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home