Monday, January 16, 2006

B2B


Ekipa DOBA NEVINOSTI je intenzivnom obaveštajnom, a bogami i kontraobaveštajnom aktivnošću, saznala za propozicije FESTovog B2B konkursa, koji se zaključuje 20. januara, dakle u ovaj petak. Iako je pompezno najavljen sledećim rečima,
«B2B» - EUROPE OUT OF EUROPE
sa više manifestacija posvećenih kontaktima značajnih evropskih filmskih produkcija i fondova sa kinematografijama 18 zemalja, posebno i naše kinematografije ( SCG, BiH, Hrvatska, Makedonija, Albanija, Turska, Rusija, Moldavija, Izrael, Ukrajina, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Azerbejdžan, Tadžikistan, Kazahstan, Kirgizija i Turkmestan ).
«B2B» ( Belgrade to Business...Back to Belgrade...) će, posebno i na zadovoljstvo domaće kinematografije i mogućnosti konatakata njenih autora i producenata sa predstavnicima evropskih filmskih fondova, producenata, kupaca filmova i urednika filmskih programa više evropskih televizija, sadržati i:
- Posebni takmičarski program ( sa nagradom beogradske publike ) devet premijernih filmova iz kinematografija pomenutih zemalja i gostovanjem njihovih autora, pod imenom «Europe out of Europe».
- Nagradni PITCING 10 novih filmskih projekata ( dva iz SCG i osam iz ostalih pomenutih zemalja ) na kome će dva najbolja izabrana buduća filma FEST pomoći sa po 10.000 EUR.
- FESTIVALSKI IZLOG, sa prezentacijom već završenih novih filmova iz ovih kinematografija - gostima FEST-a.
- PREZENTACIJU SRPSKE KINEMATOGRAFIJE, u organizaciji Filmskog centra Srbije, sa posebnim projekcijama i video – room-om za evropske filmske poslenike, producente, predstavnike Fondova, kritičare i ostale goste FEST-a 06.
- Posebne aktivnosti na temu saradnje i koprodukcija filmova, uz prisustvo i kontakt jednog broja ministara za kulturu i predstavnika Filmskih centara pomenutih država i kinematografija sa brojnim bitnim gostima iz filmsko – poslovnog sveta ( pomenutim producentima, evropskim filmskim fondovima, urednicima, kritičarima ).
Savet festivala i «Direkcija FEST-a» su u kontaktu sa pedesetak bitnih ljudi iz te oblasti – koji će prisustvovati FEST-u i uzeti učešća na «B2B», koji će biti organizovan utokom završnog vikenda Festivala, od 3 – 5. marta 2006.
«B2B» je inicirao FEST – ali za njegovu realizaciju zaslušni su Skupština grada Beograda – Sekretarijat za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije i Filmski centar Srbije.
potencijalnim filmmejkerima nikada nisu objašnjene tačne propozicije Konkursa niti su objavljene na Internetu. Štaviše zbog greške u kucanju gde je Pitching napisan kao Pitcing, jedva se i ovo može naći na Googleu. Dakle, rok je 20. januar, za prijavu je potreban sinopsis, autorska eksplikacija, biofilmografija autora, profil producentske kuće i kontakt podaci. Rok je 20. JANUAR. Pokušali su da sakriju ovaj Konkurs od nas. Nisu uspeli.
B2B kontakti:
B2B Industry Meetings, Belgrade International Film Festival FEST
Majke Jevrosime 20, 11000 Belgrade, Serbia & Montenegro
tel/fax: +381 11 33 45 141, +381 11 33 46 837
Prijavili smo DOBA NEVINOSTI!
Vidimo se u Finalu!